TÁJÉKOZTATÓ DIÉTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

A közétkeztetési szolgáltatást igénybe vevő ellátottak viszonylag kis hányada igényel speciális étrendet. Többségük valamilyen allergia vagy táplálékintolerancia miatt. Mindkét esetben a táplálékra vagy annak valamely alkotórészére reagál a szervezet, azzal a különbséggel, hogy az allergiához kóros immunreakció is társul. Ezek az enyhe hasfájástól egészen a súlyos – akár halálos kimenetelű – sokkig terjedőek lehetnek. Kiemelten fontos tehát számunkra, hogy a diétás ellátottak ételeire nagy figyelmet fordítsunk, azokat megfelelően készítsük el, azonosítsuk, tároljuk, szállítsuk. Ennek elérése érdekében a diétás ételkészítés folyamatát a jogszabályi előírások, szakmai szabályok, valamint belső elvárásaink szerint szabályoztuk. Célunk a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók magasszintű, biztonságos kiszolgálása.

1. Allergének és intoleranciát okozó anyagok

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 1169/2011/EU rendelet II. melléklet szerint az allergiát, vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek (továbbiakban: allergén) az alábbiak:

 1. Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamut, illetve hibridizált fajtái) és a belőlük készült termékek.

 2. Rákfélék és a belőlük készült termékek.

 3. Tojás és a belőle készült termékek.

 4. Hal és a belőle készült termékek.

 5. Földimogyoró és a belőle készült termékek.

 6. Szójabab és a belőle készült termékek.

 7. Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktózt).

 8. Diófélék, azaz mandula, mogyoró, dió, kesudió, pekándió, brazil dió, pisztácia, makadámia vagy queenslandi dió és a belőlük készült termékek.

 9. Zeller és a belőle készült termékek.

 10. Mustár és a belőle készült termékek.

 11. Szezámmag és a belőle készült termékek.

 12. Kén-dioxid és az SO2 –ben kifejezetten szulfitok 10 mg/kg, illetve 10 mg/liter összekoncentráció meghaladó mennyiségben.

 13. Csillagfürt és a belőle készült termékek.

 14. Puhatestűek és a belőlük készült termékek.

2. A szolgáltatott diéták köre

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) és (1a) bekezdése szerint, az egyes ellátásokat nyújtó intézményekben, biztosítani kell a szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára, az állapotának megfelelő diétás étrendet.

Fentiek értelmében az intézmény kötelessége biztosítani, hogy a speciális táplálkozási igény fennállása esetén a megfelelő étrend biztosított legyen, ugyanakkor a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. ezen kötelezettséget minden esetben igyekszik átvállalni az intézménytől, és az 1. pontban felsorolt allergénektől mentes étrendet (kötelezően vállalt diéta) biztosítani.

Figyelembe véve az egyre növekvő speciális táplálkozási igényeket, Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az 1. pontban fel nem sorolt egyéb eliminációs igényeket (pl.: paradicsom, fokhagyma, zöldborsó stb.) (kötelezőn felül vállalt diéta) is biztosítsa, ugyanakkor ennek vállalása minden esetben dietetikus kollégánk döntési kompetenciája. A mérlegelés során figyelembe veszi többek között a diétás konyha kapacitását, a humán erőforrás rendelkezésre állását, a beszerezhető alapanyagok körét, a változatos étrend biztosításának lehetőségét.

3. Diéta igénylés folyamata

Diétás szolgáltatást szakorvosi igazolás megléte esetén, vagy vallási okokra való hivatkozással lehet igénybe venni.

A Rendelet szerint:

,, 2. § (1) 22. szakorvos:

 1. endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

 2. gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos,

 3. diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos,

 4. allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkezdő szakorvos;”

A fenti szakorvosi körön kívül eső orvosi igazolásokat (pl.: háziorvos) nem áll módunkban elfogadni! Allergének eliminációjára vonatkozó igényt csak fenti szakorvosi igazolásokkal teljesíthetünk.

A rendelkezésre álló szakorvosi igazolást, illetve vallási okból igényelt diéta esetén az igény írásos megfogalmazását el kell juttatni az intézmény ügyintézője részére. Amennyiben ezen dokumentumok nem tartalmazzák az alább felsorolt információkat, azokat ki kell egészíteni ezekkel:

 1. diétát igénylő fogyasztó neve,

 2. diétát igénylő fogyasztó születési helye és ideje,

 3. diétát igénylő fogyasztó lakcíme,

 4. a diétás szolgáltatás igénybevételét biztosító intézmény neve,

 5. a diétás szolgáltatás igénybevételét biztosító intézmény címe,

 6. szülő vagy gondviselő neve,

 7. szülő vagy gondviselő értesítési címe,

 8. szülő vagy gondviselő telefonszáma,

 9. igényelt diéta pontos leírása, az eliminálandó (kizárandó) élelmiszerek felsorolása.

Az intézmény ügyintézője a fent leírt dokumentumokat és információkat átveszi a kiskorú igénylő esetén a diétás szolgáltatást igénybe vevő szülőtől vagy gondviselőtől, vagy a diétás szolgáltatást igénybe vevő fogyasztótól úgy, hogy a kézhez vételkor a szülő vagy gondviselő esetén kitölteti (személyes adatokat, igényelt diétára vonatkozó adatokat), majd aláíratja a Szülői vagy gondviselői nyilatkozat diétás szolgáltatásról és szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről, fogyasztó esetén pedig a Fogyasztói nyilatkozat diétás szolgáltatásról és szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről szóló dokumentumot. Ezzel az aláírásával a szülő, gondviselő, illetve fogyasztó hozzájárul a személyes adatainak a Társaságunk által történő kezeléséhez. Ezt követően az intézmény ügyintézője, a szülő, illetve gondviselő vagy a fogyasztó minden dokumentumot (diétás nyilatkozatot, szakorvosi igazolást vagy vallási okból igényelt diéta esetén annak írásos megfogalmazását) eljuttat a Társaság dietetikusa részére (dietetikus.kozetkeztetes@gmail.com).

A dietetikus átvizsgálja a rendelkezésre bocsátott információkat. Szükség esetén kiegészítő információkat kér az intézmény ügyintézőjétől, vagy kiskorú igénylő esetén a szülőtől, illetve gondviselőtől vagy a diétás szolgáltatást igénybe vevő személytől.

A dietetikus a rendelkezésre álló információk és a Társaság belső szabályozása alapján dönt az eliminációs igény teljesítéséről és a vállalt diétás igényt rögzíti a Szülői vagy gondviselői nyilatkozat diétás szolgáltatásról és szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről szóló vagy a Fogyasztói nyilatkozat diétás szolgáltatásról és szolgáltatásához szükséges adatkezelésről szóló dokumentumban, amelyet eljuttat az érintett szülő, illetve gondviselő vagy fogyasztó részére.

Miután az érintett személy a dietetikus által kitöltött Szülői vagy gondviselői nyilatkozat diétás szolgáltatásról és szolgáltatásához szükséges adatkezelésről szóló vagy Fogyasztói nyilatkozat diétás szolgáltatásról vagy szolgáltatáshoz szükséges adatkezelésről szóló dokumentumot visszakapta, a lap alján ismét alá kell írnia, amellyel elfogadja a szolgáltató eliminációs igény teljesítéséről szóló vállalását. Ezt követően kezdhető meg a diétás szolgáltatás megrendelése és kiszolgálása.

Amennyiben a szolgáltató eliminációs igény teljesítéséről szóló vállalását az érintett személy nem fogadja el, akkor azt jeleznie kell a szolgáltató számára és ebben az esetben tudomásul kell vennie, hogy a szolgáltató a diétás közétkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ellátást megtagadja.

4. Diétás étlapok

A Társaság dietetikusa minden esetben elkészítik a speciális táplálkozási igénynek megfelelő étrendet. Az étlapot minden esetben eljuttatja a diétás szolgáltatás igénybevételét biztosító intézmény részére, illetve gondoskodik annak közzé tételéről a társaság honlapján. (www.sz-kozetkeztetes.hu)

A diétás szolgáltatás igénybe vevők, illetve kiskorú igénybe vevő esetén szüleik vagy gondviselőik az étlapok rendelkezésre bocsátását kérhetik az intézményektől. Továbbá a Társaság dietetikusa is megküldi azt részükre elektronikus formában, amennyiben erre vonatkozó igényüket, valamint email címük megőrzésére vonatkozó hozzájárulásukat írásban jelzik részére.

5. Diétás ételek minőségbiztosítása

Társaságunk garantálja, hogy a diétás ételek készítése során a Rendelet alábbi elvárásainak eleget tesz:

15. § (3) Az (1) bekezdés szerinti diétás étrend összeállítása során csak olyan élelmiszer használható fel, amely az adott diétás célra alkalmas.

(4) A diétás étrendet alkotó ételeket a megadott diétára való alkalmasságát befolyásoló anyag kizárásával kell elkészíteni, tárolni, szállítani, átadni a végső fogyasztónak, kizárva az ételek ilyen anyaggal való szennyeződésének lehetőségét.

(5) A gluténérzékenyek részére szánt diétás ételek készítéséhez búza, rozs, árpa, zab vagy ezek kereszteződését tartalmazó élelmiszerek közül csak a gluténérzékenyeknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről szóló rendelet szerint ,,gluténmentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek használhatóak fel.

(6) A diétás étrend összeállításánál a változatossági mutatóra, valamint a naponta biztosítandó élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírásokat a diétát igénylő személy állapotának és a rá vonatkozó diéta típusának megfelelően kell betartani.

A diétás szolgáltatási színvonal magas szintű biztosítása érekében a Társaságunk és dietetikusunk vállalja, hogy

 1. a kötelezően vállalt eliminációs esetében az eliminálandó összetevő sem szándék szerint, sem keresztszennyeződés által nem lehet jelen a szolgáltatott, speciális táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerben;

 2. a kötelezően felül vállalt elimináció esetében a nyersanyag-válogatás és ételkészítés során az élelmiszer összetevők szándék szerint nem kerülnek felhasználásra.

Ez utóbbi feltételt a diétás szolgáltatás igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselőjének úgy kell elfogadniuk, hogy a kötelezően felül vállalt kizárandó összetevő a 1169/2011/EU rendelet II. mellékletében (Allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek) nem szerepel, mint kötelezően jelölendő élelmiszer. Ennél fogva a szolgáltató nem rendelkezik kellő információival ezen összetevők beszerezett termékekben való jelenlétéről, így csak a szándék szerinti összetevők körében történő kizárásukat tudja garantálni. Ezen összetevők az ételkészítés során felhasznált élelmiszerekben, így az ellátott étrendjében nyomokban előfordulhatnak.

A diétás ételek minden esetben egyei csomagolásban kerülnek kiszállításra az intézmények részére, melyeken minden esetben jelölésre kerül:

a) a speciális táplálkozási igénnyel rendelkező fogyasztó neve,

b) a diétás szolgáltatás igénybevételét biztosító intézmény neve.

6. Adatkezelés

A speciális táplálkozási igénnyel rendelkező fogyasztók kiszolgálása során a Szekszárdi Közétkeztetési Kft. kiemelten érzékeny adatokat kezel. Ennek megfelelően gondoskodunk ezen adatok megfelelő megőrzéséről, védelméről, majd a célhoz kötöttség megszűnését követően azok végleges megsemmisítéséről.

A Szekszárdi Közétkeztetési Kft. rendelkezik a vonatkozó Európai Uniós szabályozás szerinti Adatvédelem szabályzattal és Adatkezelési tájékoztatóval.

7. Visszajelzések, észrevételek

A diétás szolgáltatás igénybe vevők, illetve kiskorú igénybe vevő esetén törvényes képviselőik szolgáltatással kapcsolatos észrevételeiket jelezhetik a dietetikus.kozetkeztetes@gmail.com címen a társaság dietetikusa felé.