I./1. Szekszárdi Közétkeztetési Kft szervezeti adatok

Név: Szekszárdi Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8. fsz. 7.
Postacím: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8. fsz. 7.
Telefon/fax: +3630/556-3518
Elektronikus levélcím: sz.kozetkeztetes@gmail.com, sz.iroda.kozetkeztetes@gmail.com
Honlap: https://sz-kozetkeztetes.hu/

I./2.  Szekszárdi Közétkeztetési Kft szervezeti felépítése

A Társaság szervezeti felépítése
Szervezeti és Működési szabályzat – feltöltés alatt…

I./3. A Szekszárdi Közétkeztetési Kft vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége

Cégirányítás:

Ügyvezető: Bay Attila
tel: +3630/556-3518
e-mail: bay.szkk@gmail.com

titkárság email: sz.iroda.kozetkeztetes@gmail.com

Szakmai vezető: Soós Ariel
telefon: +3630/451-6681
e-mail: sz.kozetkeztetes@gmail.com

Számlázás: Dinnyés Diána
telefon: +3620/577-2224
e-mail: dinnyes.szkk@gmail.com

Felügyelő Bizottság:

Zaják Rita Andrea, felügyelőbizottsági tag
Dr. Mezei László Mihály, felügyelőbizottsági tag
Gyurkovics János, felügyelőbizottsági tag

Alapító:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

I./4. Szekszárdi Közétkeztetési Kft illetékes ügyfélkapcsolati vezetője, elérhetősége, ügyfélfogadási rend

Bay Attila – ügyvezető telefon: +3630/556-3518
email: bay.szkk@gmail.com
ügyfélfogadás:
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8. fsz. 7.
ügyfélfogadási rend:
munkanapokon 10:00-12:00 között

I./5. A Szekszárdi Közétkeztetési Kft testületi szervének összetétele, tagjainak neve, beosztása

Zaják Rita Andrea – Felügyelőbizottsági tag Megbízatás időtartama:
2019. december 24-2024. december 23.
Dr. Mezei László Mihály – Felügyelőbizottsági tag Megbízatás időtartama:
2019. december 24-2024. december 23.
Gyurkovics János – Felügyelőbizottsági tag Megbízatás időtartama:
2019. december 24-2024. december 23.

I./6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nincs közzéteendő adat

I./7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nincs közzéteendő adat

I./8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nincs közzéteendő adat

I./9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nincs közzéteendő adat

I./10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs közzéteendő adat

I./11.  A Szekszárdi Közétkeztetési Kft. felettes, illetve felügyeleti szervének és a szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
telefon: 74/504-100
e-mail: postmaster@szekszard.hu
Szekszárd Megyei Jogú város Jegyzője cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
telefon: 74/504-100
e-mail: postmaster@szekszard.hu
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
telefon: 74/510-414
e-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testület cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
telefon: 74/411-661
Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály cím: 7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18.
telefon: 74/529-080
e-mail: elemiszerlanc@tolna.gov.hu